Θέλετε να κάνετε τα εκπαιδευτικά προγράμματα ή τα μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθηγητή επιστημονικής εκπαίδευσης? Δοκιμάστε το υλικό μας!

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: χρονοδιάγραμμα, δραστηριότητες και υποστηρικτικό υλικό όπως διαγράμματα, παρουσιάσεις και φύλλα εργασίας. Εσείς ή άλλοι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες όπως είναι ή να προσαρμόσουν το υλικό, αναπτύσσοντας τα δικά σας εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτές και καθηγητές επιστημονικής εκπαίδευσης στη χώρα σας.

Για περισσότερη έμπνευση, επισκεφτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας του MASS "Εμπνευστείτε!", όπου μπορείτε να βρείτε:

  • Πρακτικές εφαρμογές: ένα φυλλάδιο με 13 ιστορίες καθηγητών που υλοποίησαν δραστηριότητες του προγράμματος MASS στο σχολείο.
  • Καλές πρακτικές: μια βιβλιοθήκη από προγράμματα και δραστηριότητες μάθησης που μπορεί να σας εμπνεύσουν να πραγματοποιήσετε μια μεγάλη αλλαγή στην τάξη σας.

Αν χρειαστείτε υποστήριξη ή βοήθεια στην υλοποίηση της εκπαίδευσης ή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εταίρο του προγράμματος MASS στη χώρα σας ή τον συντονιστή του προγράμματος.

 

Όλο το υλικό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα , θέτοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις για το υλικό και τις δραστηριότητες, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις εκθέσεις της έρευνας (περίληψη /πλήρες κείμενο).


Ψηφιακά Εργαλεία στην Επιστημονική Εκπαίδευση

WG1 MoT ver2

Εκπαιδευτική Ενότητα: Πώς τα Ψηφιακά Εργαλεία μπορούν να Παρακινήσουν και να Προσελκύσουν Μαθητές στην Επιστήμη

Η ενότητα αυτή βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με διαφορετικού τύπους ψηφιακών εργαλείων. Το περιεχόμενο βασίζεται σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος – η ανάπτυξη των πόλεων και οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον –  έτσι όλο το υλικό μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε ένα εθνικό παράδειγμα της χώρα σας. Στην περίπτωση αυτή, η πόλη της Αθήνας χρησιμοποιείται ως παράδειγμα σε όλη την εκπαίδευση. Η ενότητα είναι δομημένη σε βήματα με οδηγίες και συνδέσμους σε δωρεάν λογισμικά και δεδομένα που απαιτούνται στην υλοποίηση της εκπαίδευσης.


Κατεβάστε την εκπαιδευτική ενότητα σε μορφή PDF.


Η μέθοδος της διερώτησης

WG2 MoT ver2

Εκπαιδευτική ενότητα: Η μέθοδος της διερώτησης

Η εκπαίδευση αυτή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη χρήση της μεθόδου της διερώτησης στην επιστημονική εκπαίδευση. Βοηθά στη δημιουργία ενός μαθήματος, οργανωμένο σε βήματα και βασισμένο στη μέθοδο της διερώτησης για νεαρούς μαθητές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κάθε βήμα της διαδικασίας της διερώτησης. Μπορούν να υλοποιούνται μεμονωμένα από κάθε συμμετέχοντα, και αντικαθιστώντας στη συνέχεια τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στις διάφορες φάσεις του μαθήματος.


Κατεβάστε την εκπαιδευτική ενότητα σε μορφή PDF.


Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην επιστημονική εκπαίδευση

WG3 MoT ver2

Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην επιστήμη

Η εκπαιδευτική ενότητα βασίζεται στο διατεταγμένο σε πέντε βήματα βιωματικό κύκλο. Η εκπαίδευση βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους το κίνητρο είναι σημαντικό για τη μάθηση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης επίσης μαθαίνουν νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και εργαλεία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις να επιτύχουν στην επιστημονική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα πώς μπορούν να εργαστούν με μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων, βοηθώντας ταυτόχρονα αυτούς που έχουν χαμηλές επιδόσεις να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.


Κατεβάστε την εκπαιδευτική ενότητα σε μορφή PDF.