Cílem projektu je zmapovat příklady dobré praxe, které podporují motivaci žáků při výuce přírodovědných předmětů. Česká republika je jednou z 8 zemí, kde probíhá průzkum efektivních metod a přístupů používaných ve výuce přírodovědných předmětů v základních a středních školách. Projekt je koordinován v rámci Programu GLOBE, který v českých školách běží už 20 let.

Průzkum se zaobírá jak stávajícími vzdělávacími projekty, tak i aktivitami na úrovni tříd, které podněcují zájem žáků o biologii, chemii, fyziku, matematiku a příbuzné předměty. Zkušenosti z jednotlivých zemí jsou dále sdíleny napříč sítí MASS projektu. Cílovou skupinou jsou učitelé, ale i další vzdělavatelé nebo koordinátoři výuky přírodovědného směru. Aktivity projektu by měly přispět k tomu, že přírodovědné učivo bude pro žáky zajímavé a smysluplné.

Pracovní skupiny projektu se zaměřují na 3 vybraná témata, která jsme identifikovali jako klíčová:

1) Použití moderních technologií ve výuce přírodovědných předmětů vzhledem k současné "digitální" generaci žáků

2) Badatelsky orientované vyučování jako základ výuky přírodovědných předmětů na ZŠ

3) Speciální zaměření na motivaci žáků, kteří mají horší studijní výsledky

Výstupy projektu budou k dispozici veřejně jak pedagogům, tak odborníkům ve vzdělávání. Projekt počítá se zpracováním studií, příkladů dobré praxe, modelových aktivit a workshopem pro všechny 3 oblasti zmíněné výše.