MASS (Motivate and Attract Students to Science): loodusteadusliku hariduse parimate atraktiivsete ja efektiivsete praktikate ja meetodite jagamine, et teha loodusteaduste õpetamist asjakohasemaks ja õpilastele arusaadavamaks.

Projekti eesmärgiks on loodusteaduste õpetamise atraktiivsete ja efektiivsete praktikate leidmine ja jagamine. Loodame, et oma tööd edukalt ja teadlikult tegevate õpetajate arv seeläbi kasvab.

Meie nägemuses on loodusteaduslikus hariduses kolm peamist väljakutset. Nende väljakutsetega tegeleb meie projektis kolm töögruppi, mis koguvad, analüüsivad ja jagavad projekti kaudu parimaid praktikaid.

1) Digitaalsed õppurid

Enamik tänaseid õpilasi kasutab õppimisel internetti ühendatud arvuteid või nutiseadmeid. Projekti raames me kogume ja jagame kogemusi, kuidas on loodusteaduslikus hariduses võimalik arvuteid ja nutiseadmeid edukalt rakendada.

2) Varane uurimuslik õpe

Uurimuslik õpe on efektiive meetod õpilastes teadushuvi äratamiseks, seda eriti nooremas vanuses. Me analüüsime takistusi, mis segavad uurimusliku õppe kasutamist koolides ja pakume välja meetodeid, kuidas neid takistusi ületada.

3) Madala õppeedukusega õpilaste kaasamine

Loodusteaduslik maailmapilt on äärmisel olulised ümbritseva keskkonna mõtestamisel, sestap on vaja viia see maailmapilt kõigi õpilasteni. Me kogume, piloteerima ja jagame kogemusi, kuidas edukalt kaasata ka madala õppeedukusega õpilasi loodusainete õppimisse.

Projekti tulemusena sünnivad analüüsid, parimate praktikate kirjeldused, õppemoodulid ja praktlised tööd kõigis siin üles loetletud valdkonnas. Projekti tulemusi jagatakse konverentsidel, internetis ja õpetajate võrgustikes nii rahvuslikult, projekti partneriks olevates riikides, kui ka rahvusvahelisel tasemel.