Hoe maken we duurzame 'wetenschapseducatie' (Bèta-onderwijs) aantrekkelijker en toegankelijker voor leerlingen? Daar draait het om in het MASS-project. In acht Europese landen worden goede voorbeelden op dit gebied verzameld, geanalyseerd en vervolgens weer breder verspreid. Zo wil het MASS-project het aantal docenten dat vertrouwd en succesvol is in het geven van onderwijs over duurzame wetenschapsthema's vergroten. En samen met hen duurzame wetenschapseducatie meer relevant, leuker en toegankelijker maken.

Het MASS-project onderscheidt drie uitdagingen die kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker en effectiever
maken van duurzame wetenschapseducatie:

1) Digitale leerling

De meerderheid van de huidige generatie leerlingen maakt dagelijks gebruik van digitale apparatuur, internetapplicaties en social media. Het MASS-project gaat op zoek naar (en deelt) ervaringen met hoe deze digitale middelen en media leerlingen meer en/of beter kunnen 'linken' aan wetenschap en wetenschapseducatie.

2) Jonge onderzoekers

Onderzoekend leren blijkt een effectieve methode om kinderen te interesseren voor wetenschap en hun
leervermogen te vergroten, zeker op jonge leeftijd. Het MASS-project analyseert barrières in het gebruik van op onderzoek gebaseerde onderwijsmethoden. En brengt succesvolle voorbeelden van het opnemen van deze methoden in de praktijk van wetenschapseducatie (met focus op basisonderwijs) in beeld.

3) Achterblijvers

De wetenschap leert ons belangrijke lessen over de echte wereld. Daarom zou ieder kind met wetenschap in aanraking moeten komen. Het MASS-project verzamelt, test, verbetert en deelt voorbeelden waarin ook matig presterende leerlingen geïnteresseerd zijn in wetenschap. En hoe hen dit tegelijkertijd helpt bij het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor 'basis-levens-vaardigheden'.

De output van het MASS-project zal bestaan uit studies, goede voorbeelden, trainingmodules en hands-on
lesmateriaal op alle drie de bovengenoemde sporen. De projectresultaten en output worden breed verspreid en gedeeld (nationaal en internationaal) via conferenties, diverse media en netwerken in de aan het MASS-project deelnemende landen.

Het MASS-project wordt uitgevoerd door een coalitie van partners uit 8 Europese landen (Tsjechië, Polen, Duitsland, Nederland, Griekenland, Letland, Estland, Cyprus). SME Advies is de Nederlandse
partner in deze coalitie.

Voor meer informatie: