Hieronder is een lijst van goede apps weergegeven die je in je les kunt gebruiken. Alle geselecteerde apps zijn in ieder geval beschikbaar in het Engels. Dat heeft weer zijn voordelen voor de verhoging van de taalvaardigheid van de leerlingen. Alle apps zijn te downloaden via de App Store (iOS / Apple) of Google Play (Android). Om te zien of de apps ook beschikbaar zijn voor Windows Phone, kijk je in de     Windows Store. 


E-nummers

Vak:E nummers

Biology Chemistry

Duur: 30-60 minuten.

Beschrijving en doel: Met deze app kun je e-nummers uit voedingsmiddelen opzoeken en inzicht krijgen in hun eigenschappen. Weet wat je eet!

Download hier

https://itunes.apple.com/nl/app/e-nummers/id580655514?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bunbunapps.enummervrijfree&hl=nl

Connectie met het curriculum: Deze app kun je gebruiken bij een les over voedingsstoffen

Aan de slag: Download en installeer de app op je telefoon. Voer een e-nummer in. De app laat je vervolgens zien uit welke stoffen dit e-nummer is samengesteld, wat hun eigenschappen zijn en de app vertelt je iets over de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Stuur je leerlingen naar de supermarkt en laat ze producten scannen op e-nummers. Leerlingen schrijven hun bevindingen op (of maken schermafbeeldingen van de app) en maken een lijst waarin ze de meest schadelijke e-nummers op een rij zetten. Je kunt de voedingsmiddelen ook groeperen (zuivel, granen, versproducten, etc.) en elke voedingsmiddelengroep door        een aantal leerlingen laten onderzoeken. Bespreek achteraf de resultaten.  

 

Mijn Luchtkwaliteit

Vak:BiologyGeographyMathsrivm

Duur: Dit kan varieren van 10 minuten tot een half uur, afhankelijk van mogelijke vervolgopdrachten.

Beschrijving en doel: De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ en geeft informatie over de luchtkwaliteit op buurtniveau, een luchtkwaliteitsverwachting en een handelingsadvies aan de hand van de luchtkwaliteitsindex. Naast de landelijke smogwaarschuwingen biedt de app de mogelijkheid om een persoonlijk alert in te stellen om waarschuwingen te krijgen als er in de buurt een bepaald niveau van ozon, stikstofdioxide of fijnstof wordt verwacht. Bekijk dit vijf minuten durende instructiefilmpje om te zien welke mogelijkheden de app heeft en hoe het werkt.

Download hier

https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-luchtkwaliteit/id1038092081?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labela.luchtkwaliteit&hl=nl 

Connectie met het curriculum: Deze app kun je gebruiken bij lessen over luchtkwaliteit, smog en fijnstof.

Aan de slag: Download en installeer de app op je telefoon. Stel je locatie in. Vervolgens kun je in het menu diverse stoffen aantikken om te weten hoeveel ze voorkomen in de gekozen regio.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Meet met de app het fijnstofgehalte in de buurt rondom je school. Doe dit elke dag, een week lang. Laat de kinderen hun bevindingen noteren in een logboek.     Praat met de klas over het onderwerp fijnstof en de gevolgen hiervan op de gezondheid van de mens. Wat kunnen we doen om minder fijnstof te creeren? Hoe kunnen we goed voor onszelf zorgen als we in een omgeving wonen met een hoog fijnstofgehalte?  


NPO Groen

Vak:NPO Groen

Geography Physics Biology Chemistry Maths

Duur: Dagelijks 5-15 minuten.

Beschrijving en doel: Ga samen met de klas de uitdaging aan. De app geeft je bijvoorbeeld de uitdaging om een week lang drie minuten per dag te douchen. Via de app kun je de uitdaging aangaan en vervolgens houdt de app per persoon bij hoeveel water er bespaard wordt.

Download hier

itunes.apple.com/nl/app/socrative-teacher/id477620120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Socrative+Inc.

Connectie met het curriculum: Deze app kun je gebruiken bij lessen over duurzaamheid, energieverbruik- en besparing.

Aan de slag: Download en installeer de app op je telefoon. Kies met de klas een gezamenlijke uitdaging en kijk hoeveel je kunt besparen.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

 1. Kies bijvoorbeeld de uitdaging om een week vegetarisch te eten.  Laat je leerlingen bijhouden wat ze eten en hoeveel kosten ze kunnen besparen. Laat ze dit vergelijken met hoeveel ze normaal gesproken uitgeven aan eten en geef ze de opdracht om dit uiteen te zetten in een mooie grafiek of 
 2. Kies de uitdaging om de verwarming een graadje lager te zetten. Laat de leerlingen dit een week lang elke dag doen en laat ze        berekenen hoeveel energie ze besparen in die tijd. Laat ze daarna berekenen hoeveel hen dit bespaart op jaarbasis. 


Beat the Microbead

Vak:Beat the microbeat

Geography Biology Maths

Duur: 60 minuten, waarvan 30 als huiswerk.

Beschrijving en doel: De zeeën en rivieren zitten vol met plastic en dit is niet alleen van zwerfafval. Grote boosdoener in dit verhaal zijn de zogenaamde plastic deeltjes in onze verzorgingsproducten. Met deze app kun je je producten scannen op zogenaamde ‘microbeads’ en zie je welke bijdrage je zelf kunt leveren aan het schoonhouden van onze zeeën en rivieren.

Download hier

https://itunes.apple.com/nl/app/warning-plastics-inside!/id573546717?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plasticsoupfoundation.microbeads

Connectie met het curriculum: Deze app kun je gebruiken bij lessen over watervervuiling en plastic soep. 

Aan de slag: Download en installeer de app op je telefoon. Scan je producten of zoek deze op in de lijst om te zien of er microplastic in verborgen zit. 

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

 1. Laat je leerlingen vooraf dit filmpje bekijken en laat ze daarna een korte quiz maken. Dit kan bijvoorbeeld met Socrative. Stel vragen als: 
  - wat zijn microbeads? 
  - wat zijn de effecten van microbeads (polyetheen etc) op het milieu? (plastic soep) ?
  - Wat zijn de effecten op het leven in zee (dieren, planten)? 
  Geef ze daarna de opdracht om  thuis met behulp van de app een aantal producten doorzoeken op microplastics. Sluit af met een korte discussie.
 2.        Kijk ook eens op deze website voor meer les inspiratie omtrent plastic soep.  


Food Web

FoodwebVakBiology 

Duur: 20-45 minuten

Beschrijving en doel: In de app Food Web kun je spelen met de voedselketen en de relatie tussen verschillende planten en dieren in West-Australië. Het doel van deze app is om een complete voedselketen te creëren door de schijven met daarop de verschillende organismen op de juiste plek te zetten. Als je de schijven omdraait, krijg je meer informatie over de voedselvoorkeuren van de verschillende organismen.

Als je voedselketen compleet is, kun je ook een van de meest destructieve diersoorten van Australië toevoegen, de rietpad. Op deze manier kun je zien welke bedreiging de rietpad vormt voor andere soorten. Er zijn heldere instructies beschikbaar die je helpen om de voedselketens met elkaar te verbinden en die meer informatie geven over de dieren en hun onderlinge relatie in het ecosysteem.

Download hierhttps://itunes.apple.com/nl/app/food-web/id565839214?mt=8

Connectie met het curriculum: Met dit spel kunnen leerlingen meer inzicht krijgen in de relaties en dynamiek binnen een ecosysteem.

Aan de slag: Download de app op je smartphone of tablet. De app is alleen beschikbaar voor iOS op dit moment. De app is gratis.

De gevorderde niveaus zijn heel moeilijk. Neem de tijd om voor het spelen eerst zorgvuldig de instructie van het spel te lezen.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Laat je leerlingen het spel spelen in de introductiefase van een les over ecosystemen. Daarna zullen ze goed voorbereid en gemotiveerd zijn om een reeks van onderwerpen te bespreken, zoals: "wat voor soort organismen vormen de eerste trofische niveau van een voedselketen?” " wat is een ecosysteem? "en " wat gaat door een voedselketen of een voedselweb van        de producenten naar planteneters?”


iCell App

IcellVakBiology 

Duur: 15-35 minuten

Beschrijving en doel: De iCELL App geeft je een inkijkje in 3D-beelden van een cel. Je kunt celstructuren met behulp van een dynamisch en realistisch virtueel model bestuderen. De app bevat voorbeelden van drie celtypen: dieren, planten en bacteriën. Voor elk type cel is er de mogelijkheid om meer informatie te lezen op drie kennisniveaus: basis, gemiddeld of gevorderd niveau. De app is gemakkelijk te gebruiken en je kunt de celstructuren van dieren, bacteriën en planten eenvoudig met elkaar vergelijken.

Download hier
https://itunes.apple.com/de/app/hudsonalpha-icell/id364882015?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hudsonalpha.icell

Connectie met het curriculum: Celbiologie

Aan de slag: Download de app op je smartphone of tablet. De app is gratis beschikbaar. Je kunt 3 soorten cellen selecteren: Dieren, planten en bacteriën. Wanneer je naar de 3D-weergave van een cel kijkt, kun je met je vinger op de aparte onderdelen tikken om in- of uit te zoomen op een organel. Elk organel wordt geleverd met een naam en een korte beschrijving van zijn functie in de cel. Door het ingedrukt houden van een vinger op het scherm, kun je de cel ook slepen of draaien om een beter beeld te krijgen.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Introduceer de celorganellen en de bijbehorende woordenschat door middel van de iCELL app.

2. Geef leerlingen de opdracht om een plantencel met een dierlijke cel te vergelijken (en eventueel met een bacteriële cel).

       3. Leerlingen kunnen de 3D-modellen gebruiken om elkaar te overhoren. 


Map of Life

Map of lifeVakGeography Biology 

Duur: Minimaal 15 minuten, afhankelijk van het lesdoel.

Description and goal: De Map of life app biedt een eenvoudige veldgids voor tienduizenden plant- en diersoorten wereldwijd, afgestemd op waar je je op aarde bevindt. Met continu groeiende inhoud en functies stelt deze app je in staat om gegevens over gevonden plant-of diersoorten in te sturen. Op deze manier kun je als school je bijdrage leveren aan onderzoek en het in kaart brengen van de biodiversiteit.

Download here
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mol.android
https://itunes.apple.com/us/app/map-of-life/id983715827?ls=1&mt=8

Connectie met het curriculum: Deze app geeft studenten de mogelijkheid om dieren en planten te classificeren en om meer te weten te komen over de verschillende soorten planten en dieren in hun omgeving.

Aan de slag: De app biedt verschillende opties:

 • Wat is er om me heen: Deze optie verwijst naar de geolocatie van de gebruiker en geeft informatie en foto's over de veel voorkomende plant- en diersoorten in dat gebied.
 • Zoeken op de kaart: Met deze functie kun je een plaatsnaam invoeren (of aantikken) om te kijken welke plant- en diersoorten zich op die locatie bevinden.
 • Zoeken op soort: Deze functie maakt het mogelijk om te zoeken op de algemene of wetenschappelijke benaming van de plant- of diersoort.
 • Mijn documenten: Via deze functie kun je jouw waarnemingen uploaden. Hier heb je wel een gratis account voor nodig.
 • De informatie voor elke soort wordt weergegeven door middel van een data sheet met een omschrijving van Wikipedia, een kaart van de geografische spreiding en meerdere afbeeldingen, in aanvulling op de indeling van de IUCN Rode Lijst.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Je leerlingen kunnen de app tijdens een excursie gebruiken (bijvoorbeeld in het bos) om plant- en diersoorten om hen heen te verkennen en te identificeren.

2. Geef je leerlingen de opdracht om foto's van een aantal soorten te nemen. Ze noteren hun opmerkingen en proberen om de gevonden        soorten te identificeren met behulp van de app. 


Classify IT

Classify ITVakBiology 

Duur: 20-45 minuten.

Beschrijving en doel: Deze app is een soort wetenschappelijk spel dat leerlingen uitdaagt om organismen te groeperen op basis van gedeelde kenmerken, zoals de gewoonte om een nest te bouwen of op basis van hun verschillende taxonomische indeling (bijvoorbeeld de klasse zoogdieren of de orde van carnivoren). Met behulp van deze app kunnen leerlingen op een speelse manier veel leren over de indeling van de organismen . App-gebruikers kiezen eerst een niveau en tikken vervolgens met hun vinger op alle organismen die passen in een bepaalde categorie. Als ze 100 procent scoren op een niveau, verdienen ze een kaart van een organisme, die leuke informatie bevat over deze soort. Het spel heeft drie moeilijkheidsgraden en is daardoor gemakkelijk aan te passen aan verschillende niveaus. Voor de achterblijvers in de klas zijn er hints te verkrijgen over de indeling in de categorieën.

Download hier
https://itunes.apple.com/de/app/classify-it!/id911484593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aaas.classifyit&hl=de

Connectie met het curriculum: Je kunt deze app tijdens verschillende onderwerpen bij het vak biologie inzetten. Specifiek is de app geschikt om in te zetten tijdens lessen over plant- en diersoorten, hun indelingen in het planten- of dierenrijk en hun gemeenschappelijke kenmerken en verschillen

Aan de slag:  Er is een korte instructie in het menu opgenomen om je op weg te helpen. Zodra je de app start, begint het spel en krijg je een categorie waarin je de organismen moet classificeren. De categorie kan bijvoorbeeld zijn: Levende organismen die zoogdieren zijn’ vervolgens tik je op alle organismen die volgens jou in die categorie horen. Als je het niet weet, kun je een hint krijgen. Om door te gaan naar het volgende level, heb je een score nodig van minimaal 80 procent. Bij een score van 100% krijg je een extra bonus.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Laat je leerlingen eerst een poosje vrij met de app spelen en bespreek daarna waarom het belangrijk is om plant- of diersoorten te classificeren en hoe classificatie werkt. Bespreek welke criteria de leerlingen hebben gebruikt om de organismen te kunnen classificeren.

2. Vervolgens kun je taxonomische indeling introduceren en kun je uitleggen hoe deze taxonomische indeling werkt. Dat dieren en andere levende organismen geclassificeerd worden aan de hand van de volgende genetische groepen: koninkrijk, phylum, klasse, orde, familie,        geslacht en soort.

 

GoREACT

GoReactVakChemistry

Duur: 20-40 minuten.

Beschrijving en doel: Deze app is een virtueel chemisch laboratorium waar je elementen uit het periodieke systeem met elkaar kunt combineren. Tik op verschillende elementen en sleep ze naar het veld. Wacht af om te zien of ze zullen reageren op een nieuwe verbinding. Wanneer een verbinding wordt gevormd, krijg je een afbeelding van de verbinding te zien plus een korte boodschap met informatie over deze verbinding en het gebruik ervan.

Download hier
https://itunes.apple.com/us/app/goreact/id649585694?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goReact

Connectie met het curriculum: Deze app kun je gebruiken in een les over het periodieke systeem der elementen. Ook past de app goed in een les over chemische bindingen, in het bijzonder ionische en covalente bindingen.

Aan de slag: Raak de symbolen van elk element in het periodiek systeem aan en de app geeft je informatie over de naam van het element, belangrijke eigenschappen en het gebruik ervan. Je kunt via het menu kiezen voor een standaard ‘view’ van het periodieke systeem of een 'Atomic View' dat de atomaire massa van elk element toont. Dubbeltik op elementen in het periodiek systeem om ze in het reactiegebied onderaan het scherm te plaatsen. Hier kunnen de elementen elk van de bijna 300 genoteerde verbindingen vormen. Meestal als je een element in de reactie zone plaatst, geeft de app je een aantal keuzes van reeds opgeslagen verbindingen. Vervolgens wordt met foto’s en video’s uitgelegd hoe deze verbinding wordt gebruikt. Leerlingen kunnen ook meer te weten komen over de opbouw van het Periodiek Systeem door de knop 'Help + Informatie' in het menu aan te tikken en vervolgens het pictogram inhoud en de knop ‘Periodiek Systeem’ systeem.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Tijdens het hoofdstuk "periodiek systeem der elementen" kunnen leerlingen gebruik maken van de app in de ‘werkfase’ van de les om vertrouwd te raken met de elementen. En om te begrijpen dat atomen van een element met elkaar reageren om een chemische verbindingen te vormen.

2. Leerlingen kunnen de app aanvullend gebruiken om bijvoorbeeld tabellen op een werkblad (of uit het boek) in te vullen. Een voorbeeld: in de eerste kolom zijn een aantal veel voorkomende chemische elementen opgenomen en in de twee kolom wordt aan leerlingen gevraagd om hier een element aan toe te voegen. In de derde kolom wordt vervolgens gevraagd welke chemische verbinding deze twee elementen vormen. Bijvoorbeeld: Na + Cl = natriumchloride = keukenzout. Tenslotte, kunnen ze ook nog opschrijven welke kenmerken        deze verbindingen hebben en waar ze voor worden gebruikt
 

iQuake Lite

IQuakeVakGeography Physics

Duur: 15-45 mintuen. 

Beschrijving en doel: Met iQuakeLite kun je aardbevingen over de hele wereld volgen. iQuakeLite geeft de meest recente aardbevingen weer met behulp van warmtekaarten. Door de mooie, grafische representatie kun je op de app zien waar een voorval plaatsvond en hoe groot dit voorval was.

De kaarten geven een mooi overzicht van de breuklijnen en tektonische platen en zij geven extra informatie over de diepte, de kracht en de locatie van de aardbeving.

Download hieritunes.apple.com/us/app/iquakelite/id364895287?mt=8

Connectie met het curriculum: Deze app kan goed ingezet worden tijdens een les over aardbevingen.

Aan de slag: Download de app op je smartphone of tablet. Deze app is op dit moment helaas alleen beschikbaar voor iOS. De app is gratis. In de tabel in de app krijg je een duidelijk overzicht van de meest recente gebeurtenissen. Kleuren laten zien hoe groot de omvang van de aardbeving is. Door te klikken op een lijn kun je de aardbeving op de kaart zien.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Laat je leerlingen "profielen" maken voor de meest recente aardbevingen waarin ze tijd, locatie en omvang noteren. Met de app-functie 'tektonische plaat overlay' kunnen ze proberen om te achterhalen wat volgens hen de oorzaak is        geweest voor de aardbeving.


NASA’s Earth Now

NasaVakGeography Physics Chemistry

Duur: 15-35 minuten.

Beschrijving en doel: "Earth Now" is een gratis applicatie van NASA. Het visualiseert de klimaat gegevens die door satellieten geleverd worden. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd. In de app kun je de volgende thematische data vinden:

-        Lucht temperatuur

-        Kooldioxide

-        Koolmonoxide

-        Sterkte zwaartekracht

-        Ozon

-        Zeespiegelhoogte

-        Zoutgehalte van de zee

-        Zichtbaarheid aardoppervlak

-        Waterdamp

De gegevens zijn beschikbaar op basis van verschillende metingen. Luchttemperatuur bijvoorbeeld, bestaat uit metingen van één dag en kooldioxide bevat gegevens voor één maand. Het hoofdscherm van de app toont een 3D-model van de aarde. Je kunt de aarde ronddraaien of in- en uitzoomen met behulp van je duim en wijsvinger. De app laat ook de satellieten zien die op dit moment om de aarde draaien.
Als je op de satellieten tikt, krijg je meer informatie te zien. Vanuit het menu is voor elk van de bovenstaande kenmerken de volgende informatie beschikbaar:

 • Het zichtbaar maken van de verspreiding van de aardbeving op mondiale schaal;
 • Kleurgecodeerde legenda’s die laten zien hoe sterk of zwak de specifieke milieuomstandigheden zijn;
 • Een animatie die de verandering in de waarden laat zien in een geselecteerde periode.

Download hier
https://itunes.apple.com/de/app/earth-now/id494633346?mt=8
play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity

Connectie met het curriculum: De app is goed inzetbaar bij de thema’s klimaat, het weer en de atmosfeer.

Aan de slag:

 • Download en open de app;
 • Een 3D-model van de aarde zal verschijnen, die kan worden gedraaid door een enkele vinger beweging;
 • In- of uitzoomen kun je door twee vingers naar elkaar toe te bewegen;
 • Satellieten die de aarde omringen worden getoond via de knop "Where are they now". Met deze knop kun je hun huidige positie observeren. Klik op de naam van de satelliet om meer informatie te krijgen;
 • Tik op de knop "vital signs" (je vindt deze knop links onder op het scherm). Je kunt nu een dataset kiezen. Kies onder andere uit: Temperatuur van het luchtoppervlak, kooldioxide, koolmonoxide, ozon en waterdamp. Ook kun je experimenteren met de zwaartekracht en de zeespiegel variaties;
 • Kies een van de kenmerken. Vervolgens worden er een kleurenkaart over het 3D model van de aarde geprojecteerd;
 • Onderaan het scherm zie je een gekleurde legenda waarmee je het kenmerk goed kunt interpreteren;
 • Druk op de knop 'details' als je meer informatie wilt over het gekozen kenmerk;
 • Via de knop 'details' kun je ook een animatie zien waarbij veranderingen in het geselecteerde kenmerk over een bepaalde periode te zien zijn.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Combineer de app met een onderzoekstaak. Laat je leerlingen bijvoorbeeld onderzoek doen naar de ozonconcentraties boven Antarctica, Canada en Australië. Ook kunnen ze kijken welke gebieden in de wereld een hoog gehalte aan kooldioxide en koolmonoxide hebben. Met de app kun je dit prima uitzoeken. Verdeel de leerlingen in groepjes en laat ze hun resultaten vergelijken.

2. Bespreek in groepen wat de voordelen zijn van satellieten die ons van deze gegevens voorzien. 

Tips and trucs: De actualisering van de gegevens duurt meestal een paar minuten (afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding). De gegevens uit de app kunnen gebruikt worden voor algemene conclusies. Voor specifieke conclusies zijn meer        details nodig.


Skeptical Science

Vak: Geography

Duur: Minimaal 25 minuten.

Beschrijving en doel: Skeptical Science gaat over de opwarming van de aarde en geeft een aantal argumenten die ontkennen dat de mens klimaatverandering heeft veroorzaakt. Bij elk argument kun je doortikken naar een hoofdstuk met de titel "The Science says" dat een beknopte, wetenschappelijk onderbouwde reactie of bezwaar tegen het argument bevat. De app laat serieuze wetenschappelijke gegevens over dit onderwerp zien, waaronder diagrammen en links naar onderzoeken. Het doel van de app is om een beter begrip te krijgen van klimaatonderzoek en om de argumenten die er zijn tegen de opwarming van de aarde eens kritisch te bekijken op hun wetenschappelijke onderbouwing.
Met deze app kun je de argumenten en informatie die je leest over klimaatverandering stevig toetsen.

Download hier
https://itunes.apple.com/de/app/skeptical-science/id353938484?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinetech.skepticalscience

Connectie met het curriculum: Met deze app zullen de leerlingen meer inzicht krijgen in het thema klimaatverandering.

Aan de slag: Download en open de app. Er verschijnen vier categorieën argumenten tegen klimaatverandering: het gebeurt niet, het ligt niet aan ons, het is niet slecht en het is te overdreven. Als je een van de vier categorieën aantikt, verschijnt er een drop-down menu met alle argumenten met betrekking tot die categorie. Elk van die argumenten bevat informatie over de voors en tegens. Als je klikt op een argument geeft dit meer gedetailleerde informatie.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Verdeel je leerlingen in tweetallen en geef elk tweetal een kaartje met een skeptical science argument over klimaatverandering. Vervolgens doen ze onderzoek naar dit argument met de app en bereiden ze een korte presentatie voor, waarin ze hun medeleerlingen met behulp van wetenschappelijke argumenten proberen te overtuigen van het tegenovergestelde van        de uitspraak op hun kaartje.


PDF Maps

PDF mapsVakGeography Biology

Duur: Dat hangt af van de opdracht

Beschrijving en doel: De app PDF Maps is niet alleen een georuimtelijke kaartlezer, maar geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om deze kaarten te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld GPS-tracks /routes opslaan, plaats markeringen toevoegen en je kunt je eigen locatie terugvinden op de kaart. Er is een groot aantal kaarten beschikbaar. De kaarten zijn ook offline te bekijken nadat je deze hebt gedownload op je smartphone of tablet.

Download hier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Avenza
https://itunes.apple.com/de/app/avenza-pdf-maps/id388424049?mt=8 

Connectie met het curriculum: Deze app helpt leerlingen hun ruimtelijk inzicht te vergroten en kaarten juist te interpreteren. Het kan goed worden ingezet bij een aardrijkskundeles, maar kan ook worden gebruikt tijdens veldwerk excursies voor een ander vak.

Aan de slag: Download en open de app. Je ziet in eerste instantie een overzicht van de diverse beschikbare kaarten. Tik op de 'Import Map'- knop (het plusteken in de navigatiebalk) om meer kaarten toe te voegen via het Internet, van Dropbox of van een ander apparaat. Door op de winkelwagen te drukken kun je kaarten uit de PDF maps Store downloaden. De PDF maps Store bevat diverse kaarten voor reizigers, toeristen en andere gebruikers. Veel kaarten zijn gratis beschikbaar, sommige zijn beschikbaar tegen een vergoeding. De kaarten zijn gemakkelijk hanteerbaar. De navigatiebalk boven de geselecteerde kaart biedt verschillende opties:

1. Tik op de GPS-knop om je huidige positie op de PDF kaart te vinden. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer je je in het gebied bevindt dat zichtbaar is op de kaart.

2. Voeg plaats markeringen toe door op de kaart te tikken met je vinger.

3. Voeg aantekeningen of extra informatie toe aan deze plaatsmarkeringen.

4. De 'Map Tools' - knop biedt toegang tot de volgende functies:

 • Zoek op coördinaten: De kaart toont de coördinaten op een kaart op de veelgebruikte manieren, zoals Latitude / Longitude (map standaard of WGS84), Northing / Easting en Military Grid Reference System / United States National Grid.
 • Foto's: Upload een foto met een ‘geotag’. De foto zal automatisch verschijnen als een plaats markering op de kaart.
 • Sla interessante routes op. Tik op de knop 'Record GPS Tracks’ en druk op ‘play’ om de opname te starten. Je bewegingen worden geregistreerd wanneer de app is geopend, ook als deze alleen op de achtergrond draait. Tik op ‘gereed’ als je de opname wilt stoppen. Je route wordt opgeslagen in de map ‘Tracks’.
 • Meet (de afstand van) een gebied of track om te zien hoe ver je nog moet reizen of hoe groot het gebied is waar je je bevindt.
 • Tik op ‘Open View’ in Google Maps om de kaart in Google Maps te bekijken.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Je kunt deze app inzetten tijdens een excursie. Leerlingen kunnen hun eigen route opnemen en gegevens verzamelen.

2. Je kunt ook zelf een route opnemen met enkele interessante plaats markeringen en deze door je leerlingen laten lopen. Voeg als je wilt        leuke opdrachten toe aan de plaatsmarkeringen, zodat het een soort speurtocht wordt.

 

Wundermap/Weather underground

WundermapVakGeography Physics 

Duur: 15-40 minuten.

Beschrijving en doel: WunderMap Weather Underground is een geavanceerde weersapplicatie. Het geeft actuele informatie over temperatuur, neerslag, windsnelheid, windrichting, UV-index, luchtkwaliteit (ozon, fijn stof en pollen), zonsopgang en zonsondergang, de maan en toont gegevens over hooikoorts. De app geeft ook een verwachting voor de komende 10 dagen en gebruikers kunnen de temperatuur, regen en wind bekijken voor elk uur van de dag. Via het hoofdmenu kunnen gebruikers ook navigeren naar informatie over orkanen en cyclonen. Het is mogelijk om actuele informatie te krijgen over bijvoorbeeld de temperatuur van het zeeoppervlak en ski weer. De app is ook verbonden met webpagina's over klimaatverandering, de weersgeschiedenis, foto's en video's, kaarten en radar, nieuws en blogs.

Download hier:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderground.android.weather&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/weather-underground-forecasts/id486154808?mt=8

Connectie met het curriculum: De app is goed inzetbaar bij lessen over het weer, het klimaat en de atmosfeer.

Aan de slag: Het menu biedt een verscheidenheid aan informatie over het weer, bijvoorbeeld het actuele weer doorgegeven door de nabijgelegen weerstations huidige weersomstandigheden, waarschuwingen voor noodweer, geanimeerde radar- en satellietbeelden , live webcam beelden, orkaanpaden en nog veel meer.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Leerlingen kunnen de weersomstandigheden monitoren. Het is ook leuk om achteraf het weer te reconstrueren aan de hand van de eigen ervaring en deze vervolgens te vergelijken met de beschikbare data. In de zomer is het dan interessant om te kijken naar de UV-index en de hoeveelheid ozon. Combineer het weer zoals dat door de app gepresenteerd wordt met de eigen metingen (zie bijvoorbeeld http://www.globe.gov/de/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere en controleer of de metingen kloppen.

Tips en Trucs
Zorg voor duidelijke instructies voordat je met de app gaat werken. Er zijn een heleboel mogelijkheden en daardoor kunnen de leerlingen afgeleid raken. Niet alle informatie is 100% accuraat. Het is daarom wel belangrijk om deze te toetsen aan andere data. Laat je inspireren        door de volgende GLOBE protocols.

 

MalMath

MalMathVakMaths

Duur: 30-60 minuten.

Beschrijving en doel: MalMath is een Android applicatie die wiskundige formules oplost en daarnaast de stappen van de ze oplossing toont, zodat ze inzichtelijk worden voor leerlingen. De app is gratis en werkt ook offline. Ook genereert de app zelf diverse wiskundige problemen geschikt voor verschillende niveaus. Gebruikers kunnen hun oplossingen opslaan en delen. De app is in het Engels beschikbaar.

Download hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malmath.apps.mm

Connectie met het curriculum: Deze app kan gebruikt worden ter ondersteuning in de wiskundeles en is bijzonder geschikt om leerlingen die moeite hebben met de lesstof meer inzicht te geven in de oplossing van wiskundige problemen.

Aan de slag: Type je wiskundige formule in en tik op ‘solve’. De app laat de oplossing zien. Tik op ‘show steps’ om de verschillende stappen te zien die nodig waren voor het oplossen van dit probleem. De stappen worden naast tekst ook getoond in animaties en diagrammen. In het rechterdeel van iedere stap zie je een kop met een ‘i’ in een cirkel. Als je hier op drukt wordt het deel van de formule gemarkeerd dat veranderd is t.o.v. de vorige stap. Ook kan je met MalMath (verschillende) functies plotten in een grafiek en ze vervolgens met elkaar vergelijken en analyseren.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Introduceer de app aan je leerlingen.

2. Deel de formule voor toename van de wereldbevolking:

P = P0ert

P = Uiteindelijke populatie na tijd (t)

P0 = startpopulatie,

r = groeipercentage

t = tijd

e = Euler getal = 2,71828
Geef je leerlingen de opdracht om met behulp van de app te berekenen wanneer (in welk jaar) de wereldbevolking de 8 miljard grens bereikt. In het begin van 2016 was de wereldbevolking 7,432,663,275 en het huidige groeipercentage (2016) is ongeveer 1,13 % per jaar.
Begin een discussie over de voornaamste problemen die gepaard gaan met de groei van de bevolking. Het grote probleem is niet de ruimte die wij hebben, maar een oneerlijke verdeling van voedsel en grondstoffen en het gebruik hiervan. 5% van de wereldbevolking consumeert 23% procent van alle energie. 13% van de bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater en 40% heeft slechte sanitaire voorzieningen en riolering.

3. Zet Malmath in om te oefenen voor een toets. Malmath werkt goed voor de volgende onderwerpen: Algebra, driehoeksmetingen,        limieten, differentiëren en integreren. Er zijn drie moeilijkheidsgraden beschikbaar.

 

Sensor Kinetics 

Sensor KinetecsVakPhysics 

Duur: 15-50 minuten.

Beschrijving en doel: Sensor Kinetics is in staat om natuurkundige krachten, zoals zwaartekracht, snelheid, rotatie en magnetisme te meten met behulp van de sensoren op je smartphone. De app geeft naast duidelijke uitleg ook een aantal ideeën voor experimenten die je kunt uitvoeren met je smartphone.

Download here
https://itunes.apple.com/de/app/sensor-kinetics/id579040333?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensorkinetics

Connectie met het curriculum: Deze app kun je goed inzetten bij de thema’s beweging, krachten, magnetisme en zwaartekracht.

Aan de slag: Download en open de app. Op het hoofdscherm zie je een lijst met alle sensoren die op je telefoon beschikbaar zijn. Ieder kaartscherm laat de actuele data zien die het apparaat meet. Sensor Kinetics meet ook de data van je Android ’apparaat, inclusief temperatuur, luchtdruk, licht en meer. De “help functie” (het vraagteken rechts boven) geeft een omschrijving van elke sensor en geeft adviezen over welke experimenten er met deze app gedaan kunnen worden voor die sensor.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Maak je smartphone vast aan de touwen van een schommel om de beweging ervan te meten. Dit doe je met behulp van de versnellingsmeter. De grafiek die hier uit komt geeft de versnelling van de centrumvliegende kracht t.o.v. de tijd. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om één beweging (slinger) van de schommel te meten.

2. Met het kompas kun je de oriëntatie van de smartphone meten t.o.v. het magnetische noorden van de aarde. Door hier mee te experimenteren kun je direct het effect zien van de draaiing van het apparaat.

 

       Tips & Trucs: Kijk hier voor meer informatie: www.rotoview.com/sensor_kinetics_pro.htm#sthash.PGsFlb3s.dpuf

 

Algemeen Ondersteunende Apps

Socrative

Tools Apps for Smartphones 7Tools Apps for Smartphones 6Vak:

Geography Physics Biology Chemistry Maths

Duur: 15-50 minuten.

Beschrijving en doel: Socrative is een gratis educatieve toepassing om online samen te werken met je leerlingen. Leerkrachten kunnen oefeningen, quizzen of vragen op Socrative posten en de leerlingen kunnen hierop online antwoorden. Als leraar heb je direct inzicht in de antwoorden die je leerlingen geven en dat stelt je in staat om helder te krijgen op welk niveau je klas zich bevindt en waar extra steun nodig is.
Er zijn twee app versies: een leraren app en een app voor de leerlingen. De leraren maken via de leraren app een ruimte (digitaal klaslokaal) aan, waarin ze hun quizzen of toetsen plaatsen. Leerlingen komen dit lokaal vervolgens binnen via de student app en beantwoorden de opgaven. Als docent zie je direct welke antwoorden er binnenkomen.

Download hier

itunes.apple.com/nl/app/socrative-teacher/id477620120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Socrative+Inc.

Connectie met het curriculum: Socrative kan voor alle vakken worden ingezet

Aan de slag: Bekijk deze video om te zien hoe je een quiz aanmaakt in Socrative.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Leraren loggen in via hun teachers account of app.

2. Via de Quick Question functie kun je snel een vraag stellen aan je leerlingen. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten om feedback te krijgen aan het einde van een les. Stel bijvoorbeeld een vraag over een natuurverschijnsel. Leerlingen kunnen hun antwoorden anoniem geven indien gewenst. Laat je klas de antwoorden van iedereen zien en vraag ze om te stemmen op het in hun ogen beste antwoord.

3. In ervaringsgericht leren kun je Socrative gebruiken voor het stellen van onderzoeksvragen en hypothesen over een bepaald onderwerp. Laat bijvoorbeeld een afbeelding zien van een wetenschappelijk fenomeen zonder uit te leggen wat dit is. Vraag je leerlingen daarna om onderzoeksvragen die in hen op komen op Socrative te zetten. ​​Stem vervolgens weer met de klas op de beste        onderzoeksvraag en/of hypothese en werk deze verder uit.

 

Answer Garden

Answer GardenVakGeography Physics Biology Chemistry

Duur: 15-35 minuten.

Beschrijving en doel: Answer Garden kun je goed inzetten voor het krijgen van feedback van een groep. Je kunt het vooraf inzetten om bijvoorbeeld het kennisniveau van je leerlingen in te schatten. De app is alleen beschikbaar voor IOS en je hoeft je niet te registreren om gebruik te maken van de dienst. Ook is het mogelijk om via de website een answer garden aan te maken. Leerlingen loggen in op deze answer garden met behulp van de code die zij hebben gekregen,, zien de vraag en geven een antwoord. Je kunt de antwoorden beperken tot 20 tekens zodat studenten kort moeten zijn. De antwoorden komen direct binnen (maximaal 25 antwoorden per answer garden) en als woorden vaker worden ingevoerd, wordt het woord groter weergegeven.

Download hierhttps://itunes.apple.com/us/app/answergarden/id886601928?mt=8

Connectie met het curriculum: Answer Garden kan voor alle vakken worden ingezet.

Aan de slag: answergarden.ch/Quickstart-Guide               
1. Ga naar: answergarden.ch/create

2. Voer een onderwerp in.

3. Kies je instellingen.

Stuur je vraag of poll naar je leerlingen.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les?

1. Je kunt Answer Garden vooraf aan je les inzetten om de basiskennis te toetsen of achteraf om te kijken wat leerlingen van de les hebben opgestoken.

Ook kun je Answer Garden gebruiken om te brainstormen. Answer Garden maakt automatisch een word cloud van je antwoorden. Als je met je cursor over het antwoord beweegt, zie je hoe vaak dit antwoord is gegeven.

Tips en Trucs
Via het programma kun je de word clouds ook nog exporteren naar Tagxedo of Wordle. Klik hiervoor op ‘export to’ en kies een van de twee        programma’s. Tagxedo heeft erg veel leuke design opties, maar werkt het best in Internet Explorer.

 

Lino

LinoVakGeography Physics Biology Chemistry

Duur: 15-25 minuten.

Beschrijving en doel: Met de Lino app maak je een online prikbord, waarop je post-its prikt. Naast post-its kunnen ook bestanden, foto’s en video’s worden toegevoegd aan het prikbord.

Download hier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linoit.lino
https://itunes.apple.com/us/app/lino-sticky-photo-sharing/id416718906?mt=8

Connectie met het curriculum: Lino kan voor alle vakken worden ingezet.

Aan de slag: Maak je account aan bij Lino.
Nadat je bent ingelogd kun je een nieuw canvas maken. Deze ziet er zo uit als een prikbord.
Je kunt je prikborden openbaar of privé maken. Als je ervoor kiest om deze openbaar te maken, kunnen anderen er ook post-its aan toevoegen en alles lezen.
Hoe werkt het:

 • Tik op een post-it rechts bovenaan.
 • Pak een post-it op en verplaats deze naar de plek waar je hem wilt hebben.
 • Typ je tekst.
 • Druk vervolgens op ‘POST’ om je post-it op het prikbord te plaatsen.
 • Je kunt tags toevoegen aan je post-its of de kleur of grootte veranderen. Ook kun je een deadline toevoegen of een symbool.
 • Voeg bestanden, foto’s of video’s toe door op het betreffende icoon rechts bovenaan te drukken.

Hoe zet ik deze app in tijdens de les? Gebruik Lino voor een brainstormsessie bij een nieuwe onderwerp. Moedig je leerlingen aan om alles wat er in hun opkomt toe te voegen aan het prikbord.
Als het prikbord door een grote groep wordt gebruikt, kan er een chaos ontstaan in de post-its. Wijs daarom iemand aan die structuur        hierin aanbrengt of doe het zelf.
   

Prapp!prapp app

Vak: BiologyPhysicsChemistry (maar ook geschikt voor LOB en mentor-les)

Duur: afhankelijk van de opdracht en de leerling

Beschrijving en doel: Prapp! is een studiekeuze-app bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen met een Natuurprofiel. Prapp! biedt actuele informatie over hbo-opleidingen, beroepen en hogescholen binnen het Domein Applied Science (DAS). Met interactieve opdrachten ontdekt de leerling welke opleidingen het beste aansluiten bij zijn of haar interesses en talenten. De leerling kan opleidingen met elkaar vergelijken om helder te krijgen wat de verschillen zijn. Ook stimuleert Prapp! de leerling om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Tijdens deze bezoeken kan de leerling ervaringen direct vastleggen in de app. De resultaten kunnen gedeeld worden met ouders, decanen of de toekomstig studieloopbaanbegeleider. 

Download hier:
https://itunes.apple.com/nl/app/prapp/id1039063369 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.proef117928 

Connectie met het curriculum: Prapp! kan worden ingezet bij oriëntatie op studiekeuze. De leerlingen kunnen er zowel op school als thuis mee werken. In level 4 zit een kennisquiz met vragen over onderwerpen uit de verschillende opleidingen. De onderwerpen sluiten aan bij natuurkunde, scheikunde en biologie. De kennisquiz geeft een leuke sneak preview van de kennis die je op kunt doen in je vervolgopleiding.

Aan de slag: De leerling stelt een gebruikersnaam en profielfoto in. Vervolgens kan de leerling aan de slag met de games of de informatie over opleidingen, hogescholen en beroepen bekijken.

De games zijn verdeeld in 4 levels, met 2 games per level. Na het eerste level kan de leerling voor het eerst de resultaten bekijken. In de resultaten ziet de leerling welke opleidingen het beste bij hem of haar passen. Hoe meer games de leerling speelt, hoe beter de app de opleidingen kan rangschikken. Vanuit het resultaat kan de leerling direct doorklikken naar de informatie over de opleidingen en aangeven of deze opleiding hem of haar ook inderdaad leuk lijkt.

Hoe zet ik de app in tijdens de les? De leerlingen kunnen zelfstandig met de app aan de slag. Handig voor een mentor-les of LOB-les. Je kunt ook de opdracht geven om een bepaalde game te spelen en daarover vervolgens met elkaar napraten.

Aanvullende informatie: De app is onderdeel van de PROEF!-campagne; een samenwerking tussen Stichting C3 en Stichting DAS. Deze campagne heeft tot doel om de opleidingen binnen DAS bij jongeren onder de aandacht te brengen. De campagne omvat naast de app een website (www.proef.info), folders en posters. Ook zijn er lesmodules ontwikkeld, genaamd PROEF!werk, waarmee leerlingen door middel van een practicum en opdrachten kennis maken met beroepen binnen het Domein Applied Science.