Chcesz zainteresować swoich uczniów nauką? Wypróbuj specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne!

Każdy z pakietów zawiera opisy wybranych metod i narzędzi dydaktycznych oraz wskazówki, w jaki sposób korzystać z nich podczas lekcji matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Dopełnienie pakietów stanowią przykładowe plany lekcji.

Więcej inspiracji znajdziesz także w zakładce “Get inspired!” na stronie projektu MASS:

  • Case Studies to publikacja z historiami kilkunastu nauczycieli, którzy wykorzystali nasze materiały edukacyjne podczas swoich zajęć;
  • Good practices to zbiór przykładowych projektów, zadań i ćwiczeń, które mogą zainspirować Cię do zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia lekcji.

Jeśli będziesz potrzebować wsparcia we wdrożeniu zaproponowanych scenariuszy zajęć lub wybranych ćwiczeń, skontaktuj się z Centrum UNEP/GRID-Warszawa (instytucją partnerską projektu MASS w Polsce) w Twoim kraju lub koordynatorem projektu.

 

Wszystkie materiały opracowaliśmy we współpracy z edukatorami, którzy podczas badania ankietowego określili, jakie wymogi muszą spełniać materiały edukacyjne, aby realnie przyczynić się do wzrostu zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Więcej informacji znajdziesz w raporcie z badania (streszczenie w jęz. polskim/ pełna wersja w jęz. angielskim).


Wykorzystanie innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w nauczaniu generacji "Cyfrowych uczniów"

WG1 Tutorial ver2

Przewodnik dla nauczyciela: W jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą podnosić motywację uczniów do nauki?

Przewodnik zawiera zestaw praktycznych instrukcji ukazujących, jak można stosować poszczególne aplikacje i narzędzia podczas lekcji biologii, geografii, chemii, fizyki, czy matematyki. Celem było opracowanie przyjaznego użytkownikowi formatu, który wprowadzi nauczyciela w tajniki danej technologii bądź aplikacji na przykładzie konkretnych tematów, opracowanych dla danej fazy lekcji (zbieranie danych, prezentacja wyników eksperymentu, itd.).

Pobierz plik PDF.

Przejdź do Przewodnika online.


Popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe

WG2 Tutorial ver2

Nauczanie poprzez odkrywanie: przewodnik dla nauczyciela

Głównym celem tego opracowania jest wskazanie nauczycielom, w jaki sposób mogą wdrożyć metodę Inquiry Based Science Education w nauczaniu dzieci pomiędzy 6 a 14 rokiem życiem. Materiał obejmuje podstawowe informacje o metodzie IBSE, zalety i wady jej wykorzystania, a także kilka ćwiczeń i wskazówek, jak tworzyć własne lekcje z wykorzystaniem tej metody.

Pobierz plik PDF.
WG2 Lessons ver2

Scenariusze lekcji

Przykładowe scenariusze zajęć, z których łatwo skorzystać podczas zajęć dzięki precyzyjnym instrukcjom, kartom pracy i dodatkowym materiałom. Ich tematyka obejmuje zagadnienia związane z problemami środowiskowymi:

Pobierz wszystkie materiały jako .zip


Kształtowanie umiejętności badawczych wśród młodzieży osiągającej słabsze wyniki w nauce

WG3 Tutorial ver2

Przykładowe scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia oraz wskazówki dla edukatorów

To opracowanie ma pomóc nauczycielom w zrozumieniu, dlaczego motywacja jest tak ważna w uczeniu się oraz w jaki sposób wspierać słabszych uczniów w osiąganiu sukcesów w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. W książeczce, oprócz charakterystyki ww. grupy uczniów, autorzy zawarli również przegląd metod dydaktycznych, jakie warto stosować w pracy z nimi. Ważną częścią publikacji są przykładowe scenariusze lekcji obejmuje zagadnienia związane z problemami środowiskowymi:

  • Zanieczyszczenia środowiska: Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej;
  • Czy gleba się porusza?
  • Co nam dzisiaj spadnie z nieba?
  • Jak radzić sobie z odpadami?
  • Zanieczyszczenia wód podziemnych

Pobierz plik PDF.