Chcete, aby Vaše semináře či kurzy byly poutavější a lépe přizpůsobeny potřebám učitelů přírodovědných předmětů? Vyzkoušejte naše materiály! 

Každý ukázkový seminář obsahuje: časový plán, sadu vzdělávacích aktivit včetně potřebných výukových materiálů, jako jsou např. grafy, prezentace a materiály pro účastníky. Seminář můžete využít ve stávající podobě nebo jej přizpůsobit Vašim potřebám.

Pro další inspiraci navštivte na webu MASS sekci "Nechte se inspirovat!". Najdete zde:

Pokud potřebujete s přípravou semináře pro učitele pomoci, nebo nám chcete dát zpětnou vazbu, kontaktujte partnera projektu MASS v ČR – vzdělávací centrum TEREZA; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.terezanet.cz.

 

Všechny materiály byly vyvinuty ve spolupráci s pedagogy, kteří se zúčastnili předchozího průzkumu, během kterého definovali požadavky na produkty a aktivity s potenciálem zvýšit zájem studentů o vědu. Více informací naleznete v Analýze výsledků výzkumu (shrnutí).


Věda pro „digitální“ generaci

WG1 MoT ver2

Seminář: Věda pro „digitální“ generaci

Tento seminář pomáhá lektorům seznámit učitele s různými typy digitálních nástrojů. Seminář pracuje s obecným tématem – rozvojem měst a souvisejícím dopadem lidské činnosti na životní prostředí – tak, aby všechny materiály mohly být snadno přizpůsobeny příkladu hlavního města v konkrétní zemi. V semináři se používají jako příklad Atény. Náplň semináře je popsána krok za krokem a obsahuje odkazy na volně dostupný geosoftware a data potřebná v průběhu semináře.


Stáhněte si seminář ve formátu PDF.


Badatelství pro nejmenší

WG2 MoT ver2

Seminář: Badatelsky orientované vyučování

Cílem tohoto semináře je pomoci vám podpořit pedagogy v začleňování badatelství do výuky přírodovědných předmětů. Seminář ukazuje, jak vytvořit badatelsky orientovanou lekci pro mladší studenty krok za krokem a obsahuje sadu aktivit souvisejících s každým krokem badatelského cyklu. Tyto aktivity mohou být účastníky samostatně využívány a postupně mohou nahrazovat tradiční metody používané v různých fázích výuky.


Stáhněte si seminář ve formátu PDF.


Jak motivovat nejslabší žáky

WG3 MoT ver2

Seminář: Jak motivovat nejslabší žáky

Tento seminář pomáhá účastníkům rozumět, proč je motivace tak významná při učení. V průběhu semináře seznámíte učitele s novými přístupy, metodami a nástroji. Účastníci jsou navíc povzbuzováni v rozvoji vlastních nápadů na motivaci nejslabších žáků k úspěšnému studiu přírodovědných předmětů, zejména na to, jak pracovat se studenty s různou úrovní schopností a zároveň pomáhat nejslabším žákům, aby zůstali zapojeni do výuky.


Stáhněte si seminář ve formátu PDF.