Vai jūs vēlaties veidot savus tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus iesaistošus un atbilstošākus dabaszinātņu skolotāju vajadzībām? Izmēģiniet mūsu materiālus!

Katrs mācību modulis iekļauj: laika grafiku, mācību aktivitāšu kopumu, kā arī palīgmateriālus, piemēram, diagrammas, prezentācijas un izdales materiālus. Jūs tos varat izmantot tādus, kādi tie ir, vai pielāgot dabaszinātņu skolotājiem un speciālistiem savā valstī..

Papildus iedvesmai, apmeklējiet mājas lapas sadaļu «Get Inspired!» («Iedvesmai!»), kur Jūs varat atrast:

  • Case Studies (Labās prakses piemēri): buklets ar 13 skolotāju stāstiem par projektā izstrādāto aktivitāšu īstenošanu klasē.
  • Good practices (Aktivitāšu piemēri): īstas pārmaiņas iedvesmojošu projektu un mācību aktivitāšu katalogs.

Ja jums nepieciešams atbalsts nodarbību plānu vai konkrētu mācību aktivitāšu īstenošanu, varat sazināties ar projekta koordinatoru savā valstī vai projekta vadītāju.

Visi materiāli ir izstrādāti sadarbībā ar skolotājiem, kas piedalījās pētījumā un definēja prasības materiāliem un aktivitātēm, kas var paaugstināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm. Vairāk informācijas pieejama pētījuma ziņojumos (kopsavilkums / pilnā versija).


Informācijas tehnoloģiju lietošana dabaszinātnēs

WG1 MoT ver2

Skolotāju tālākizglītības modulis: Kā digitālie rīki var iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm

Šis modulis palīdz pedagogiem iepazīties ar dažādu veidu digitālajiem rīkiem. Tas balstīts uz universāla temata - pilsētu attīstība un ar to saistītās cilvēka darbības ietekme uz vidi, un visi materiāli ir pielāgojami Jūsu paša valsts galvaspilsētas piemēram. Šai gadījumā viscaur izmantots Atēnu piemērs. Modulis veidots kā soli pa solim instrukcija ar saitēm uz mācībām nepieciešamo bezmaksas ģeogrāfisko programmatūru un datus.


Lejupielādē šo moduli PDF dokumentā.


Agrīna pētnieciskā izziņa

WG2 MoT ver2

Skolotāju tālākizglītības modulis: Agrīna pētnieciskā izziņa

Šis modulis ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem izmantot pētnieciskās izziņas rīkus dabaszinātņu izglītībā. Tas palīdz soli pa solim veidot uz pētniecisko izziņu balstītas dabaszinātņu nodarbības jaunākiem skolēniem. Tas ietver dažādas ar katru izziņas soli saistītas aktivitātes. Katrs dalībnieks var tās īstenot katru atsevišķi un vēlāk aizvietot dažādās nodarbības fāzēs lietotās tradicionālās mācību metodes.


Lejupielādē šo moduli PDF dokumentā.


Skolēni ar nepietiekamām sekmēm dabaszinātnēs

WG3 MoT ver2

Skolotāju tālākizglītības modulis: Skolēni ar nepietiekamām sekmēm dabaszinātnēs

Kursu modulis balstīts uz secīgu piecu soļu empīriskas mācīšanās ciklu. Tas palīdz dalībniekiem saprast, kādēļ motivācija ir tik svarīga mācībām. Viņi arī iepazīstas ar jaunām pieejām, metodēm un rīkiem. Turklāt viņi tiek iedrošināti attīstīt savas idejas, kā motivēt skolēnus ar nepietiekamām sekmēm gūt panākumus dabaszinātnēs, īpaši - kā strādāt vienlaikus ar dažādiem spēju līmeņiem un palīdzēt skolēniem ar nepietiekamām sekmēm palikt iesaistītiem.


Lejupielādē šo moduli PDF dokumentā.