Chcesz, by prowadzone przez Ciebie szkolenia i kursy były lepiej dopasowane do potrzeb uczestników i bardziej interesujące dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Wypróbuj nasze materiały!

Każdy z modułów szkoleniowych (MoT) obejmuje: ramowy plan szkolenia, zestaw zadań oraz ćwiczeń, a także dodatkowe materiały, takie jak wykresy, prezentacje, itp. Możesz wykorzystywać te pakiety w niezmienionej formie lub dowolnie je modyfikować, tworząc w ten sposób nowe kursy dla nauczycieli i edukatorów w Twoim kraju.

Więcej inspiracji znajdziesz także w zakładce “Get inspired!” na stronie projektu MASS:

  • Case Studies to publikacja z historiami kilkunastu nauczycieli, którzy wykorzystali nasze materiały edukacyjne podczas swoich zajęć;
  • Good practices to zbiór przykładowych projektów, zadań i ćwiczeń, które mogą zainspirować Cię do zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia lekcji.

Jeśli będziesz potrzebować wsparcia we wdrożeniu zaproponowanych scenariuszy zajęć lub wybranych ćwiczeń, skontaktuj się z Centrum UNEP/GRID-Warszawa (instytucją partnerską projektu MASS w Polsce) lub koordynatorem projektu.

Wszystkie materiały opracowaliśmy we współpracy z edukatorami, którzy podczas badania ankietowego określili, jakie wymogi muszą spełniać materiały edukacyjne, aby realnie przyczynić się do wzrostu zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Więcej informacji znajdziesz w raporcie z badania (streszczenie w jęz. polskim/ pełna wersja w jęz. angielskim).


Wykorzystanie innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w nauczaniu generacji "Cyfrowych uczniów"

WG1 MoT ver2

Moduł szkoleniowy: Budowanie motywacji uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych

Ten moduł wspiera edukatorów w poznawaniu różnych typów narzędzi cyfrowych. Szkolenie opiera się na uniwersalnym zagadnieniu rozwoju miast i związanym z tym wpływem człowieka na środowisko. Wszystkie materiały mogą więc zostać łatwo dostosowane do przykładu z danego kraju. Szkolenie zostało zaprojektowane w formie instrukcji „krok po kroku”, zawierającej linki do bezpłatnego oprogramowania i niezbędnych danych.


Pobierz plik PDF.


Popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe

WG2 MoT ver2

Moduł szkoleniowy: Popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe

Moduł ten został opracowany, aby wspierać nauczycieli w korzystaniu z narzędzi badawczych w edukacji matematyczno-przyrodniczej – pomaga w tworzeniu lekcji opartych o te narzędzia krok po kroku. Integralną część modułu stanowią zadania, umożliwiające indywidualne przećwiczenie każdego kroku w procesie IBSE (Inquiry Based Science Education) i zastosowanie ich jako zamiennika do tradycyjnych metod nauczania w różnych fazach lekcji.


Pobierz plik PDF.


Kształtowanie umiejętności badawczych wśród młodzieży osiągającej słabsze wyniki w nauce

WG3 MoT ver2

Moduł szkoleniowy: Kształtowanie umiejętności badawczych wśród młodzieży osiągającej słabsze wyniki w nauce

Moduł oparty jest o 5-stopniowy cykl nauczania przez doświadczanie. Pomaga uczestnikom warszatów zrozumieć, dlaczego motywacja jest ważna w nauce. Podczas szkolenia, uczestnicy poznają nowe podejścia, metod i narzędzia, szczególnie polecane do stosowania w pracy z uczniami o różnych poziomach umiejętności, gdy ważne jest utrzymanie wspólnego stopnia zaangażowania. Uczestnicy zostają zainspirowani do rozwijania własnych pomysłów w zakresie motywowania i zachęcania uczniów osiągających słabsze wyniki do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Pobierz plik PDF.