Het Krachtenspel

Krachtenspel

VakPhysics Maths

Niveau: Onderbouw

Duur: 30 minuten 

Omschrijving en doel: In dit spel krijgen leerlingen meer inzicht in de verschillende krachten die van toepassing zijn op bewegende objecten. Ze leren over versnelling, nettokracht en de richting waarin een voertuig zich beweegt.

Speel hier: Link

Aansluiting op het curriculum: Dit spel past bij natuurkunde lessen over kracht, snelheid, beweging en richting van objecten.

Hoe zet je dit spel in tijdens je les? Als je weinig tijd hebt, kun je de leerlingen vragen om deze instructievideo van te voren te bekijken.Vervolgens speel je het spel en laat je als huiswerkopdracht je leerlingen zoveel mogelijk oplossingen bedenken om de omzet van het bedrijf te verhogen. Bij deze opdracht moeten ze o.a. gebruik maken van de term nettokracht. 
Vraag vervolgens aan je leerlingen om ook na te denken hoe dit bedrijf naast een hogere winst ook zijn CO2-uitstoot kan verminderen. Tenslotte bespreek je de antwoorden klassikaal en evalueer je het spel. Je kunt ervoor kiezen om de antwoorden van de leerlingen in een  Socrative poll te zetten door middel van de knop ‘Quick Question’ Socrative. Dit geeft je een idee van welke leerlingen meer aandacht nodig hebben. 

Enercities

Enercities

VakGeography Physics Biology

Niveau: Onderbouw en bovenbouw

Duur: 20-45 minuten

Omschrijving en doel: EnerCities is een online e-learning game voor jongeren (12-16 jaar) waar zij ervaring op kunnen doen in het oplossen van energie gerelateerde vraagstukken. In EnerCities bouw je je je eigen virtuele stad en leer je meer over energie. Het doel van het spel is om steden te bouwen en uit te breiden en oplossingen te bedenken voor problemen als vervuiling, energietekorten, hernieuwbare energie enz. Dit spel kan individueel of in groepjes worden gespeeld. Deze game kun je online spelen.

Speel hierhttp://www.enercities.eu/

Aansluiting op het curriculum: Studenten leren hoe ze een duurzame stad bouwen en welke investeringen ze kunnen doen om een evenwichtige economie te creëren en een stad die de tijd kan doorstaan.

Hoe integreer je dit spel in je les? dit spel kan worden gekoppeld aan de drie aspecten van duurzaamheid: people, planet en profit. Integreer deze game in een les over energie en de rol van energie in onze samenleving. Geef je leerlingen aan het begin van het  spel de taak om zoveel mogelijk manieren te bedenken om energie te besparen en om duurzame energie te gebruiken. Deze game helpt leerlingen zich bewust te worden van het onderwerp energiebesparing.

Floodsim

FloodsimVakGeography Biology

Niveau: Bovenbouw

Duration: 60 minuten

Beschrijving en doel: Floodsim is een interactief spel dat is ontworpen om leerlingen zich bewust te laten worden van het toenemende risico op overstromingen. De game focust zich op maatregelen en beleid en kan gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in watermanagement.

Speel hier: http://playgen.com/play/floodsim

Aansluiting op het curriculum: In dit spel leren leerlingen over de schade veroorzaakt door overstromingen en ze leren welke maatregelen genomen kunnen worden om de bewoners tegen overstromingsschade te beschermen.

Hoe zet ik dit spel in tijdens de les? laat de studenten allereerst eens naar deze video kijken zodat ze een beeld krijgen van hoe het spel gespeeld wordt. Vraag de studenten daarna om het spel te spelen. Floodsim zoomt in op de situatie in Groot-Brittannië. Wanneer de leerlingen het spel hebben gespeeld, kun je ze vragen om de huidige situatie voor hun eigen omgeving in kaart te brengen. Leerlingen kunnen zich richten op het lokale beleid in hun omgeving en de maatregelen die in hun eigen omgeving worden genomen om overstromingen te voorkomen. Dit maakt leerlingen bewust van de potentiële gevaren van overstroming in hun eigen stad of dorp. Ter afsluiting kun je je leerlingen uitnodigen om hun bevindingen te presenteren aan de rest van de klas en ze een advies laten schrijven aan  de plaatselijke gemeente. Leerlingen kunnen hun bevindingen presenteren via Edmodo of een andere vorm van social media die gebruikt kan worden voor presentaties.

Stop Disaster Game

VakStop disaster gameGeography Physics Biology

Niveau: Onderbouw en bovenbouw

Duur: 1 uur (voor 2 spellen en evaluatie)

Omschrijving en doel: Natuurrampen verwoesten veel levens en hebben invloed op miljoenen mensen per jaar. Je doel in dit spel is om een veilig omgeving te ontwerpen en te bouwen voor je bevolking. Je moet het risico op rampen beoordelen en proberen om de kosten (zowel fysiek als financieel) zoveel mogelijk te beperken. Dit spel leert studenten om de risico’s en gevolgen van de verschillende natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen, orkanen en tsunami's beter te begrijpen. Bovendien leren ze verschillende methoden om overstromingen tegen te gaan en welke investeringen en opbrengsten bij deze maatregelen horen.

Speel hier: http://www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html

Aansluiting op het curriculum: Met dit spel zullen studenten hun kennis vergroten over de effecten van klimaatverandering en krijgen ze inzicht in de maatregelen die kunnen worden genomen door de overheid om het overstromingsrisico te beperken.

Hoe zet je dit spel in tijdens je les? Vraag je leerlingen om een lijst te maken van natuurrampen en vraag hen om per ramp een lijst van maatregelen op te schrijven die genomen kunnen worden om de ramp te bestrijden dan wel tegen te gaan. Vervolgens vraag je de  leerlingen om de risico’s op rampen in hun eigen omgeving in kaart te brengen. Laat ze ook onderzoek doen naar de maatregelen die hun gemeente neemt om de schade en slachtoffers te minimaliseren.

Eco Villa 

Eco Villa

VakGeography Physics Biology Maths

Niveau: Onderbouw en bovenbouw

Duur: 30 – 60 minuten.

Beschrijving en doel: Eco Villa is een serious game die leerlingen inzicht geeft in het duurzaam ontwerpen van huizen en manieren om het energieverbruik (elektriciteit, gas en water) te verminderen. Het belangrijkste doel van dit spel is om een normaal huis om te zetten in een energiezuinig huis. Tijdens het spelen van deze game komen leerlingen er achter welke maatregelen genomen kunnen worden om de maandelijkse energierekeningen te verlagen.

Speel hier: http://www.gamesvooronderwijs.nl/games/ecovilla/

Aansluiting op het curriculum: Met dit spel zullen de studenten meer inzicht krijgen in de lange termijn investeringen en in de energie besparende maatregelen die in huizen en in het ontwerpen van duurzame gebouwen kunnen worden toegepast.

Hoe zet ik dit spel in tijdens de les?

  • Laat de leerlingen eerst vertrouwd raken met het spel. Vraag de leerlingen vervolgens om een 'scan' te maken van hun huis en laat ze een kort advies schrijven over hoe ze energie kunnen besparen in hun eigen huis. Laat de leerlingen hun ideeën hierover presenteren aan de klas.
  •  Let erop dat ze zich zowel richten op de voordelen voor het milieu (CO2 vermindering) als de financiële voordelen op lange termijn voor huiseigenaren.

Flowerpower Lite

Flowerpower lite

VakMaths

Niveau: Onderbouw

Duration: 30 to 60 minuten.

Omschrijving en doel: Kweek bloemen en oogst ze om geld te verdienen in Flowerpower Lite. In de tuin kun je wiskundig interessante planten telen. Om dit spel goed te kunnen spelen, moeten de leerlingen gebruik maken van hun kennis van breuken en decimalen.

Speel hier: https://www.mangahigh.com/en/games/flowerpowerlite

Aansluiting op het curriculum: Met dit spel kunnen leerlingen hun wiskundige vaardigheden verbeteren in relatie tot breuken en decimalen.

Hoe zet ik dit spel in tijdens de les? Maak er een klassencompetitie van en laat leerlingen zoveel mogelijk punten scoren (geld verzamelen.) Vraag hoog scorende leerlingen om hun strategieën te presenteren aan de rest van de klas. Mogelijke strategieën:

  • Denk na over die hele getallen waar een knop tussen zit. Bijvoorbeeld 2¼ zit tussen 2 en 3.
  • Is een breuk groter of kleiner dan een half? ¾ is bijvoorbeeld groter dan ½.
  • Als je een mix hebt van breuken en decimalen, probeer ze dan allemaal als breuken te zien of allemaal als decimalen. Je moet in staat zijn om breuken in decimalen te veranderen en andersom. Bijvoorbeeld: ¾ = 0,75 en 1,25 = 1¼.
  • Het is handig om te weten wat een aantal standaard breuken zijn als ze in decimalen worden uitgedrukt: 1/10 = 0,1, 1/5 = 0,2, ¼ = 0,25. Etc.
  • Een goede manier om twee breuken te vergelijken is één noemer gebruiken. Bijvoorbeeld, als je 11/12 en 5/6 probeert te vergelijken,  zorg dan eerst dat de noemer gelijk wordt (in dit geval twaalfden). Dan zie je daarna dat 5/6 gelijk is aan 10/12 en dus kleiner is dan 11/12. Na het delen van deze strategieën kun je nog een ronde spelen om te kijken of het leerlingen lukt om hoger te scoren..

EnvKids

Envkids

VakGeography Physics Biology Maths

Niveau: Onderbouw

Duur: 1 tot 2 uur. 

Omschrijving en doel: EnvKids is een serious game voor studenten dat zich richt op het verkrijgen van inzicht in duurzaamheid en milieu. In het spel bouwen de leerlingen een stad. Ze leggen wegen aan en bepalen welke energievoorzieningen de stad krijgt. Het spel helpt studenten te begrijpen hoe de dagelijkse praktijk van invloed is op het milieu op drie verschillende niveaus (thuis, de stad en de planeet) en introduceert milieuvriendelijke oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld zonne-energie productie, het uitschakelen van stand-by elektronische apparaten, waterverbruik etc.
Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving ook op de MASS website.

Speel hier: http://ohmpro.org/envkids/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=133 en kies de optie "my town". 

Aansluiting op het curriculum: Met dit spel leren leerlingen over stedenbouw, duurzaamheid, milieu en de relatie tussen deze twee concepten en hun eigen gedrag.

Hoe zet je dit spel in tijdens je les? Vraag leerlingen om (een deel van) hun eigen stad na te bouwen. Om een goed overzicht te krijgen van hoe hun stad eruit ziet, kunnen zij gebruik maken van satellietbeelden van Google Maps. Vervolgens vraag je aan de leerlingen om na te denken over oplossingen om hun eigen stad groener te maken.