Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm: dalīties pieredzē efektīvu metožu izmantošanā, kas padarītu dabaszinātņu mācīšanu skolā pievilcīgāku skolēniem, galveno akcentu liekot uz ilgtspējīgu attīstību. 

Projekta mērķis ir atrast un izplatīt labāko pieredzi saistošu un efektīvu metožu lietošanā dabaszinātņu stundās.

Mēs gribam palielināt tādu skolotāju skaitu, kas dabaszinātņu tēmu mācīšanai sekmīgi lietotu skolēnu ieinteresēšanai piemērotas mācību metodes. Esam izraudzījušies trīs jomas, kurās darboties, lai sasniegtu šo mērķi. Šīs trīs jomas noteikušas trīs darba grupas, kurās tiks vākta, analizēta un adaptēta labākā pieredze visa projekta garumā.

1) Informācijas tehnoloģiju lietošana dabaszinātnēs

Vairums mūsdienu skolēnu lieto dažādas digitālās ierīces, interneta aplikācijas un sociālos medijus ikdienā, bet vairumā gadījumu tie tiek lietoti izklaidei. Projekta laikā dalīsimies pieredzē, kā šos digitālos rīkus izmantot skolēnu ieinteresēšanai par dabaszinātņu mācīšanos un padarīti viņiem mācīšanos interesantāku un saturīgāku.

2) Agrīna pētnieciskā izziņa

Ir zināms, ka pētnieciskās izziņas pieeja  veicina skolēnu interesi par dabaszinātnēm un uzlabo viņu mācīšanos, īpaši agrīnā vecumā. Mēs analizēsim barjeras šādas pieejas izmantošanā skolā, īpaši pievēršoties sākumskolas skolēniem.

3) Skolēnu ar nepietiekamiem sasniegumiem dabaszinātnēs motivēšana

Dabaszinātnēs skolēni apgūst svarīgas zināšanas un prasmes reālajai dzīvei, tāpēc tās sekmīgi jāapgūst visiem bērniem. Mēs apkoposim, izmēģināsim un dalīsimies pieredzē par efektīvākajiem veidiem, kā ieinteresēt skolēnus ar zemiem sasniegumiem pievērsties dabaszinātnēm un tajā pašā laikā iemācīties dažas no dzīvei nepieciešamajām pamatkompetencēm. 

Projekta rezultātā piedāvāsim pētījumu, labās prakses piemērus, stundu plānus, skolotāju tālākizglītības moduļus visās iepriekš uzskaitītajās jomās un izplatīsim tos konferencēs, plašsaziņas līdzekļos un skolotāju sadarbības tīklos nacionālā un starptautiskā līmenī visās projekta dalībvalstīs.