Chcete zvýšit zájem vašich žáků a studentů o přírodu a vědu? Zkuste tyto materiály ve vaší výuce!

Zabývali jsme se třemi tématy, každé téma obsahuje doporučení pro využití metod a nástrojů pro výuku přírodních věd a také příklady učebních plánů /lekcí a praktických aktivit.

Pro další inspiraci navštivte na webu MASS sekci "Nechte se inspirovat!". Najdete zde:

Pokud potřebujete pomoci se zařazením aktivit/lekcí do vaší výuky, kontaktujte partnera projektu MASS v ČR – vzdělávací centrum TEREZA; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.terezanet.cz.

Všechny materiály byly vyvinuty ve spolupráci s pedagogy, kteří se zúčastnili předchozího průzkumu, během kterého definovali požadavky na produkty a aktivity s potenciálem zvýšit zájem studentů o vědu. Více informací naleznete v Analýze výsledků výzkumu (shrnutí).


Věda pro „digitální“ generaci

WG1 Tutorial ver2

Metodika pro učitele: Věda pro „digitální“ generaci

Návod na to, jak využít různé aplikace a jiné digitální nástroje k zapojení žáků v přírodovědných předmětech. Cílem bylo vytvoření uživatelsky přátelského průvodce, představujícího technologie a aplikace na konkrétních tématech vytvořených jako součást lekce (sběr dat, prezentace výsledků pokusu atd.)

 

Stáhněte si Metodiku ve formátu PDF.


Badatelství pro nejmenší

WG2 Tutorial ver2

Průvodce badatelsky orientovaným vyučováním pro učitele

Tato brožura obsahuje informace, které učitelům pomohou začlenit metodu badatelsky orientovaného vyučování (BOV) do výuky žáků ve věku od 6 do 14 let. Materiál obsahuje metodiku pro učitele, klady a zápory využívání BOV a také vzdělávací aktivity sloužící k rozvoji badatelských dovedností krok za krokem.

Stáhněte si Metodiku ve formátu PDF.

WG2 Lessons ver2

Ukázkové lekce

Ukázkové lekce pro různé přírodovědné předměty obsahují podrobné instrukce, pracovní listy a materiály pro studenty, díky kterým mohou být snadno zařazeny do výuky. Lekce jsou zaměřeny na následující témata související s problematikou životního prostředí:

Stáhněte si lekce ve formátu PDF.


Jak motivovat nejslabší žáky 

WG3 Tutorial ver2

Ukázkové přírodovědné lekce, doporučení pro pedagogy a tréninkové aktivity

Tento materiál pomůže pedagogům porozumět, důležitosti motivace ve vzdělávání a tomu, jak motivovat nejslabší žáky k úspěšnému studiu přírodovědných předmětů. Materiál obsahuje úvod do problematiky, přehled výukových metod a také ukázkové lekce pro různé přírodovědné předměty se zaměřením na životní prostředí:

  • Znečištění životního prostředí: Únik ropy v Mexickém záliv
  • Sesouvající se půda
  • Jaké bude dnes počasí?
  • Jak si poradit s odpadem
  • Znečištění podzemních vod

Stáhněte si metodiku ve formátu PDF.