Tools

Vítejte v metodice pro učitele nazvané „Věda pro “digitální” generaci“. Tato metodika pro učitele je jedním z produktů vytvořených v rámci projektu MASS a poslouží vám i vašim kolegům jako prostředek, jak zařídit, aby přírodní vzdělávání bylo pro vaše žáky díky digitálním nástrojům atraktivnější a více motivující.

Jsme si vědomi výzev, s nimiž se dnešní pedagogika potýká, např. čas a prostor, nemluvě o velkém počtu žáků ve většině tříd. My se v této metodice pro učitele vynasnažíme, abychom podobné překážky co možná nejúplněji odstranili, a poskytneme vám praktické tipy a triky, osvědčené postupy připravené k okamžitému použití a snadno uplatnitelné nástroje a příklady.

Tato metodika pro učitele se zaměřuje na následující typy digitálních nástrojů:

 

Geografické informační systémy

Dálkové průzkumy Země

Vzdělávací digitální hry

Smartphony a tablety (a aplikace pro ně)

Sociální média

 

Každá kapitola začíná všeobecným popisem konkrétního nástroje, po němž následují informace o didaktickém konceptu. Pak uvádíme některé praktické tipy, jak nástroj využít při „všedních“ hodinách, osvědčené postupy, další tipy a triky, a konečně pár internetových odkazů, z nichž se dozvíte víc.

Symboly používané v metodice pro učitele

 Biology

Biologie

 Chemistry

Chemie

 Geography

Zeměpis

 Maths

Matematika

 Physics

Fyzika

 

Aby se vám metodika pro učitele dobře četla, nezahrnuli jsme do vlastního textu citace. Seznam všech použitých zdrojů, seskupených podle kapitoly, najdete na konci dokumentu.

Děkujeme a hodně štěstí!

Partneři projektu MASS