Tools

Tere tulemast moodultreeningule nimega ‘Kuidas digitaalsed vahendid muudavad teie teadustunnid huvitavamaks’. See juhend on üks MASS projekti tulemustest ja peaks aitama teile ja teie kolleegidel muuta loodusteaduslikku haridust õpilaste seas atraktiivsemaks, kasutades selleks digitaalseid vahendeid.

Me teame, et koolis on õpetaja aeg ühe või teise teema õpetamisel alati piiratud. Ja muidugi on klassikomplektid suured. Selles juhendis me jagame õpilugusid ja näpunäiteid, mis loodetavasti aitavaid neid probleeme ületada.

Selles juhendis käsitleme alljärgnevaid digitaalseid vahendeid:

Geomeedia

Tõsised mängud

Äpid tahvelarvutites ja mobiiltelefonides

Sotsiaalmeedia

Kõik peatükid algavad konkreetse digivahendi üldise kirjeldusega, seejärel räägime kaasnevatest õppemeetoditest. Edasi anname praktilisi nõuandeid, kuidas kõnealust vahendit igapäevatöös kasutada, sealhulgas õpilugusid ja hulga 'nippe', samuti linke lisamaterjalidele.

Kõik esitatud näited on varustatud ühe või mitme sümboliga, mis tähistavad loodusteaduste valdkonda. Loodetavasti võimaldab see teil materjalis kiiremalt orienteeruda.

Juhendis kasutatud sümbolid

 Biology

Bioloogia

 Chemistry

Keemia

 Geography

Geograafia

 Maths

Matemaatika

 Physics

Füüsika

 

Juhend on allalaetav ka pdf formaadis. Leiate selle siit siit.

 

Suur tänu ja edu teile!

MASS projekti partnerid